LATAR BELAKANG

Sejarah Penubuhan Kesatuan

1. TUJUAN KESATUAN
Tujuan utama kesatuan ini adalah untuk mengeratkan perhubungan di antara pekerja dengan orang lain, ahli dengan ahli, ahli dengan pekerja yang lain dan berikhtiar untuk menyelesaikan sebarang perselisihan di antara mereka iaitu dengan cara persahabatan dan bermuafakat serta memajukan kebajikan ahli dari segi kebendaan, kemasyarakatan dan pelajaran pada jalan yang diberkati yang difikirkan munasabah oleh persidangan perwakilan atau Majlis Jawatan Kuasa Agung.

2. KEAHLIAN
Sebagaimana hasrat kerajaan iaitu Kesatuan ( IN HOUSE UNION) keanggotaan kesatuan terbuka kepada semua pekerja-pekerja dalam bahagian 4 , kumpulan perusahaan dan buruh kasar (pada masa kini disebut kumpulan sokongan Gred N1 dan R1 yang terdiri daripada Pembantu Am Pejabat , Pembantu Am Rendah Makmal , Jaga dan Tukang Masak) yang berkhidmat dengan Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Institusi Pendidikan Guru, Sekolah-sekolah dan lain-lain Pusat Pelajaran di bawah bidang Kuasa Kementerian Pelajaran Malaysia yang bertempat di Malaysia Barat.

3. TARIKH PENUBUHAN
07 HB APRIL 1962

4. NO.PENDAFTARAN
305

5. TUJUAN PENUBUHAN KESATUAN
5.1. Pada awal tahun 1950 hingga tahun 1960 pekerja-pekerja sekolah telah menghadapi beberapa masalah termasuk majikan mengambil tindakan sewenang-wenangnya. Maka dengan itu pekerja-pekerja sekolah di Malaysia Barat telah berbincang dan bersepakat untuk menubuhkan Kesatuan ini, dan akhirnya Kesatuan ini ditubuhkan pada 07 hb April 1960 dengan menggunakan nama rasminya KESATUAN KEBANGSAAN PEKERJA PUSAT PUSAT PELAJARAN MALAYSIA BARAT.

5.2. Sebelum kesatuan ini ditubuhkan , pekerja-pekerja sekolah di bawah seliaan lembaga sekolah masing-masing tanpa memberi sebarang kemudahan seperti Rawatan Hospital, Cuti tahunan , Cuti Mingguan, Cuti am, Cuti Bersalin dan sebagainya. Mereka menerima gaji antara RM70.00 hingga RM90.00 sebagai gaji bulanan.

5.3. Pada tahun 1967 semua kakitangan kerajaan (selain daripada pekerja-pekerja sekolah) telah menerima gaji hari kepada gaji bulanan melalui Suruhanjaya DiRaja Sufian. Tetapi Kementerian Pendidikan tidak sanggup memberikan gaji seperti yang dicadangkan di dalam laporan Suruhanjaya DiRaja Sufian. Kementerian memberikan pelbagai alasan kepada Kesatuan bahawa pekerja-pekerja sekolah tidak layak dibayar gaji yang telah dicadangkan oleh Suruhanjaya tersebut kerana pekerja sekolah bukanlah kakitangan Kerajaan sebaliknya mereka bekerja di bawah kelolaan lembaga sekolah-sekolah.

5.4. Dalam Suruhanjaya DiRaja Aziz yang dikeluarkan pada 07/1968 menyatakan bahawa semua pekerja-pekerja hendaklah diberi secara Kontrak.

5.5. Ekoran dari penyataan tersebut Kesatuan telah mengambil keputusan untuk mengadakan tunjuk perasaan di hadapan Jabatan Perdana Menteri di Jalan Dato' Onn dan di hadapan Rumah Persekutuan. Akhirnya , pada awal tahun 1972 Kementerian Pendidikan bersetuju untuk mengiktiraf semua pekerja-pekerja sebagai kakitangan tanpa menjalankan ujian temuduga dan pemeriksaan Doktor serta membayar gaji dan tunggakan seperti yang termaktub di dalam laporan suruhanjaya DiRaja Sufian.

6. HARAPAN KEPADA AHLI DAN BUKAN AHLI KESATUAN
Kesatuan Kebangsaan Pekerja Pusat Pusat Pelajaran Malaysia Barat Cawangan Pahang mengharapkan ahli dan bukan ahli yang terdiri daripada Pembantu Am Pejabat, Pembantu Am Rendah (Makmal), Jaga dan Tukang Masak bergred N1 dan R1, memberi sokongan penuh kepada perjuangan Kesatuan , kerana kesatuan ini didaftarkan khas mewakili suara kakitangan kumpulan sokongan tersebut.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan